146 000 000 minder armen dankzij digitalisering, groenere economie en directe investering.

146 000 000 minder armen dankzij digitalisering, groenere economie en directe investering.

De COVID-19 crisis zorgt voor nieuwe uitdagingen.  Naast het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen moet er ook meer gebeuren aan de globale armoede. Een betere wereld is hoe dan ook een wereld met een steeds bredere middenklasse.

Dankzij digitalisering zijn er steeds meer beter betaalde jobs, tegelijk is het voor steeds meer mensen mogelijk om hun idee om te vormen tot een bedrijf. Hierdoor is het steeds meer en meer mogelijk om armoede aan te pakken. En tegelijk draagt een digitale wereld bij tot lagere kosten inzake administratie. Waardoor de fiscale druk ook afneemt. De kosten bij (lokale) overheden lager zijn. Minder mensen een uitkering nodig hebben en de nationale structuren meer ontvangen door een nieuwe waaier aan tertiaire bedrijven.

 

Op termijn zullen bedrijven minder snel bankroet gaan. En ontstaan er steeds meer mensen met een extra verdienste dankzij Ecommerce of een blog. Een groen herstel van de economische crisis. Is enkel zinvol als er ook sprake is van een koolstofvermindering. 

Bij Uniper hebben ze dit hoe dan ook begrepen ook deze energiereus stapt mee in het verhaal en zal de komende 10 jaar al zijn kolencentrales sluiten.

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by Webland.